• Vilkår for leie av produkter fra friluftsutleie:
  • Leietaker må signere kontrakt ved leie.
  • Framleie av utstyr er ikke tillatt.
  • Leietaker er ansvarlig for alt utstyr.
  • Utstyres leveres ferdig rengjort, tørket og pakket.
  • Leietaker plikter å ha en gyldig forsikring for innleid utstyr.
  • Ved forsinket innlevering påbeløper straffegebyr 2x dags leien for produktet.